Replying to @bladetledare
Detta är sanningen och den verkliga orsaken till allt ont som händer i vårt land.
0
1
5
Replying to @bladetledare
Det gamla normala är att det alltid ok att hata på SD. Släpp det där nu och gå vidare.
0
1
3
Replying to @bladetledare
Dagens samhälle genom går en samhällsdelning i dag och kommer att fort sätta med denna utvecklingen i fram tiden, en för ändring kommer hur den skall se ut vet bara dom kommande generationerna på vilket sätt för ändringen kommer att göras vet ingen.
0
0
0
Replying to @bladetledare
Vi vet lika lite om landets kommande fram tider hur de ser ut ett enat land eller inte, de samma gäller medborgarnas fram tider enighet eller delning beroende på dom åsiktskorridorernas ut veckling. De är allt så dom kommande generationerna som bestämmer landets utveckling totalt
0
0
0
Replying to @bladetledare
Ta inte ut glädjen i förskott de är mycket dumt gjort, de finns alldeles för många hinder på fram tids resan som skall lösas inget hinder är likt de andra hindret och dom har vi många många av att lösa och tar tid.
0
0
0
Men hatet mot SD och oppositionen är helt OK Jonna Sima????
0
1
3