233
8,161
261
78,704
1,721,204
2
20
1
138
4,704
He done did the tatsumaki senpukyaku
1
23
What? No no no, he did spinjitzu!
1
2
NINJA G O

Aug 12, 2022 · 3:26 AM UTC

2