Joined August 2022
Super excited to announce that WE'RE JOINING Web3 Space Mini #Hackathon “Road to Grizzlython” of @Web3Spacevn
1
3
Điểm tin thị trường Crypto thứ Năm ngày 01/12/2022 📌Tình hình thị trường Tổng vốn hóa thị trường: 853 tỷ USD, tăng 1.93% trong một ngày qua Khối lượng giao dịch 24h qua: 45 tỷ USD Chỉ số Sợ hãi và Tham lam ở trạng thái Fear 29 facebook.com/groups/60750551…
Dự đoán giá đáy bitcoin và thời gian bắt đầu một chu kỳ mới của bitcoin và thị trường crypto là một công việc vô cùng khó khăn. Xem video tại: tiktok.com/@thealchemist_cha…