Điểm tin thị trường Crypto thứ Năm ngày 01/12/2022 📌Tình hình thị trường Tổng vốn hóa thị trường: 853 tỷ USD, tăng 1.93% trong một ngày qua Khối lượng giao dịch 24h qua: 45 tỷ USD Chỉ số Sợ hãi và Tham lam ở trạng thái Fear 29 facebook.com/groups/60750551…

Dec 1, 2022 · 3:12 AM UTC